Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a dodatkowo jego obowiązkiem jest zorganizowanie sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy. Wprost z wymagań prawnych wynika, że pracodawca ma obowiązek wyznaczyć...

czytaj dalej