facebook_pixel facebook_pixel

Wypadek-Przypadek (1)

TREŚĆ
ORZE(czenia) Sądu

W tej serii postów “wypadek-przypadek” analizować będziemy najróżniejsze orzeczenia sądu dotyczące wypadków przy pracy.
k

Pisanie

Czytając wyroki Sądu widzisz, jak opisuje się zdarzenia występujące w pracy i przez to pisanie opisów protokołów jest łatwiejsze!

Zrozumienie

Wskazane tutaj przyczyny, zmiany treści lub szczególne zmiany pozwalają na zrozumienie, w którym kierunku jako pracownik BHP potrzebujesz patrzeć analizując wypadek.

Doświadczenie

Czytając wypadki, które miały miejsce w różnych zakładach zaczynasz rozmumieć, które szczegóły są istotne!

Wyrok z dnia 15 października 2018r.

Sąd ustalił, co następuje:

Odwołująca jest zatrudniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, jako specjalista pracy socjalnej. Do zakresu jej obowiązków należy m.in. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. W dniu 16 października 2017 r. ubezpieczona rozpoczęła prace ok godz. 6:50. Około godziny 11:00 ubezpieczona wyjechała w teren. Około godziny 14:00 ubezpieczona przeprowadzała ostatni tego dnia wywiad. Po zakończonym spotkaniu odwołująca skierowała się na klatkę schodową. Schodząc powoli po stromych schodach w pewnym momencie odwołująca potknęła się i upadła na posadzkę. Wstać jej pomogła współpracownica. Ubezpieczona, sądząc, iż tylko stłukła sobie lewe kolano, wróciła do (..), gdzie o zdarzeniu opowiedziała koleżance z pracy. Po zakończonej pracy wróciła do domu. Dopiero po powrocie do domu ubezpieczona źle się poczuła i zauważyła opuchnięcie lewego kolana, wobec czego udała się wraz z mężem do Szpitala Specjalistycznego w celu konsultacji medycznej. Równocześnie o zdarzeniu poinformowała dyrektor.

Podczas badania w szpitalu stwierdzono uraz podudzia, stłuczenie kolana z odczynem zapalnym w kaletce p/rzepakowej, skręcenie stawi kolanowego lewego. Zastosowano badanie RTG oraz zalecono przykładanie zimnych okładów i zabezpieczenie kolana opaską uciskową oraz wizytę u lekarza ortopedy. Ubezpieczona na zwolnieniu przebywała od 17 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

Okoliczności bezsporne, nadto: zeznania świadka, zeznania świadka, zeznania odwołującej, protokół powypadkowy nr 001/2017 r. z dnia 26 października 2017 r., wyjaśnienia poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym, informacje uzyskane od świadka, informacje uzyskane od świadka, dokumentacja medyczna, zwolnienie lekarskie ZUS ZLA.

Zespół powypadkowy uznał

Zespół powypadkowy uznał, iż zdarzenie z dnia 16 października 2017 r. był wypadkiem przy pracy. Ustalono, iż przyczyną wypadku był upadek spowodowany zaskoczeniem niespodziewanym zdarzeniem.

Pismem z dnia 12 lutego 2018 r. pracodawca, płatnik składek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o przebadanie ubezpieczonej celem ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wypadku. Organ rentowy nie uznał jednak przedmiotowego zdarzenia za wypadek przy pracy z uwagi na brak przyczyny zewnętrznej.

Decyzją z dnia 29 marca 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił ubezpieczonej prawa do jednorazowego odszkodowania z uwagi na brak przyczyny zewnętrznej wypadku przy pracy. Z uwagi na brak odwołania ubezpieczonej, decyzja ta stała się ostateczna.

W związku z powyższym decyzją z dnia 30 maja 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił odwołującej wypłaty zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy za okres od dnia 17 października 2017 r. do dnia 29 grudnia 2017 r. w wysokości 100% podstawy jego wymiaru.

Ubezpieczona przed zdarzeniem z dnia 16 października 2017 r. nie leczyła się specjalistycznie, nie chorowała na żadne przewlekłe choroby. W dniu zdarzenia ubezpieczona nie skarżyła się na gorsze samopoczucie.
Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego w postaci dokumentów zawartych w aktach sprawy oraz aktach organu rentowego, których autentyczność oraz wiarygodność nie była kwestionowana przez strony postępowania. Sąd oparł się na zeznaniach świadków, które były logiczne, spójne a nadto korelowały z pozostałym materiałem dowodowym. Sąd oparł się na zeznaniach odwołującej, które uznał za w pełni wiarygodne, gdyż także korespondowały ze zgromadzonym materiałem dowodowym, były logiczne i spójne.

Na podstawie zebranego materiału Sąd orzekł, że JEST TO WYPADEK PRZY PRACY.

Napisała Ewa Pabisiak

Nazywam się Ewa Pabisiak i od 5 lat doradzam firmom w zakresie BHP.
Moje szkolenia stacjonarne cieszą się popularnością i oceniane są jako interesujące, nieszablonowe, a przede wszystkim aktywizujące uczestników.
Z fascynacją uczę jak praca wpływa na zdrowie, jak zdrowie wpływa na pracę oraz jak tworzyć bezpieczne warunki pracy.
Wierzę w zasadność systemów zarządzania, które wdrażam w firmach, kładąc nacisk na budowanie świadomości pracowników oraz kierowników.
Obecnie zarządzam działem BHP w dużej firmie i chcę pomagać pracownikom służby BHP w zdobywaniu solidnych fundamentów tego zawodu.

Spodoba Ci się również

Różne w(y)padki na wyjściach integracyjnych

Różne w(y)padki na wyjściach integracyjnych

W głąb definicji Coraz częściej pojawiają się pytania dotyczące sytuacji, które mogą mieć miejsce podczas udziału w spotkaniach integracyjnych. Pytania szczególnie dotyczą udziały w zawodach sportowych organizowanych przez pracodawcę, a nawet uczestnictwo w takich...

czytaj dalej

Bezpłatna Lista Kontrolna
dla pomieszczeń i stanowisk pracy

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kim jestem?

Nazywam się Ewa Pabisiak i od 5 lat doradzam firmom w zakresie BHP.
Moje szkolenia stacjonarne cieszą się popularnością i oceniane są jako interesujące, nieszablonowe, a przede wszystkim aktywizujące uczestników.
Z fascynacją uczę jak praca wpływa na zdrowie, jak zdrowie wpływa na pracę oraz jak tworzyć bezpieczne warunki pracy.
Wierzę w zasadność systemów zarządzania, które wdrażam w firmach, kładąc nacisk na budowanie świadomości pracowników oraz kierowników.
Obecnie zarządzam działem BHP w dużej firmie i chcę pomagać pracownikom służby BHP w zdobywaniu solidnych fundamentów tego zawodu.